Thế nào là Wifi Marketing?

Wifi marketing là hình thức quảng cáo thông qua wifi, giúp đưa hình ảnh thông tin sản phẩm của Doanh nghiệp đến với Khách hàng một cách trực tiếp và sống động. Wifi Marketing đem lại lợi ích như:

  • Tiếp cận được lượng khách hàng lớn thường xuyên lui tới tại một địa điểm công cộng.
  • Tỷ lệ focus advertising luôn đảm bảo trên 99%.
  • Thu thập được thông tin khách hàng, giúp doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
  • Thống kê chính xác số lượng khách hàng đã sử dụng và nhìn thấy thông điệp quảng cáo. Cung cấp công cụ báo cáo, phân tích đầy đủ, rõ ràng