Cách mạng công nghệ 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn mang lại thì nó cũng đặt ra không ít những thách thức cho vấn đề quản trị doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị mới để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra.

Yêu cầu đặt ra từ bối cảnh thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên các lĩnh vực bao gồm: Quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì công nghệ số là yếu tố tác động lớn nhất. Các thách thức từ quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể giải quyết nếu các nhà quản trị biết ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành, trong đó áp dụng phần mềm quản trị vào quá trình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí…

Tại Việt Nam gần như 90% các doanh nghiệp đã và đang từng bước ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể bắt kịp với xu hướng toàn cầu.

Nếu trước đây, việc quản trị doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một số phần mềm đơn lẻ như phần mềm kế toán, phần mềm bán lẻ, phần mềm quản lý kho… đã có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nói chung và một số bộ phận phòng ban cụ thể nói riêng. Thì hiện nay, các doanh nghiệp tiên tiến không dừng lại việc ứng dụng Công nghệ thông tin ở mức độ đơn giản đó nữa, họ hướng đến một giải pháp quản trị tổng thể và đồng nhất cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, có thể linh hoạt thay đổi và mở rộng đáp ứng được những thay đổi liên tục của quy mô cũng như cơ cấu doanh nghiệp.

Đó là một nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển cao trong kỷ nguyên số này. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển nhanh – mạnh và bền vững hơn các đối thủ khi mọi nguồn lực tại trong doanh nghiệp được sử dụng hiệu quả và phát huy tối đa năng lực.

Phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp hiện đại cần đáp ứng yêu cầu gì?

Với tốc độ phát triển như hiện nay, doanh nghiệp sẽ đặt ra các yêu cầu sau cho một hệ thống phần mềm:

  • Hệ thống được thiết kế mở để có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và dễ dàng mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Dữ liệu được liên kết “liên phòng ban” để kế thừa và phát huy luồng dữ liệu theo quy trình hoạt động đặc thù tại mỗi doanh nghiệp. Cho phép quản trị số liệu nhiều đơn vị thành viên.
  • Dễ dàng liên kết, kết nối phần mềm với các hệ thống hoặc thiết bị khác.
  • Hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp quản trị kế hoạch (hoạch định, theo dõi các mục tiêu về doanh thu, chi phí…), quản lý dòng tiền, phân tích quản lý chi phí, lập và phân tích các báo cáo quản trị… từ đó dễ dàng xử lý công việc và đưa ra quyết định.
  • Đảm bảo bảo mật dữ liệu nội bộ doanh nghiệp và bảo mật khi kết nối truyền nhận dữ liệu qua Internet.
  • Hỗ trợ người dùng truy xuất từ nhiều nền tảng, sử dụng trên nhiều thiết bị như máy tính hoặc thiết bị di động.
  • Hợp nhất dữ liệu từ tất cả công ty con về Tổng công ty, Tập đoàn.

quản trị doanh nghiẹp

Đâu là phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời kì 4.0? 

Doanh nghiệp thời đại công nghiệp 4.0 sẽ không còn hài lòng với các phần mềm riêng lẻ cho từng bộ phận, từng phần hành quản lý. Họ mong muốn có các giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện. Giải pháp phần mềm  xây dựng theo định hướng quản trị tổng thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu nói trên từ doanh nghiệp. BPM là phần mềm đáp ứng được yêu cầu quản trị toàn diện của doanh nghiệp.

Khi sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 với AI và IoT, BPM ngày càng thông minh hơn. Một số hệ thống thông minh như BPM có thể kết hợp với các thiết bị IoT hỗ trợ đắc lực bộ phận sản xuất và điều hành, bộ phận sản xuất có thể tiết kiệm nhân công thực hiện các thao tác thủ công và bộ phận điều hành có thể nắm bắt được hoạt động sản xuất ngay trong thời gian thực.

BPM thực sự có thể tự động hóa một số tác vụ nhất định, giúp tăng năng suất của người dùng hơn nữa. Cho dù đó là tạo lịch trình cho nhân viên, phát hành hóa đơn hoặc thực hiện nhập dữ liệu,BPM có thể đảm nhiệm nhiều nghĩa vụ hành chính, giải phóng người dùng khỏi các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

Hiện nay fisys cung cấp giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp, gói giải pháp được chia thành các phần mềm đặc thù chuyên sâu cho từng ngành giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Điểm khác biệt lớn nhất của 3S ERP là sự phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam cùng việc dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *