Thiết kế Website theo yêu cầu

Một website đẹp, chuyên nghiệp được hỗ trợ SEO sẽ làm tăng lượng khách hàng và thương hiệu doanh nghiệp của bạn. Với công nghệ APS.NET MVC mới nhất, chúng tôi đảm bảo website của bạn sẽ chạy nhanh và ổn định nhất, theo đúng các ý tưởng của bạn.

Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

Gia công phần mềm, viết phần mềm theo yêu cầu, phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý bán hàng, phần mềm quản lý an toàn lao động, phần mềm quản lý kho,… Hầu hết các lĩnh vực chúng tôi đều có thể đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu khách hàng với chất lượng đảm bảo nhất.

Viết ứng dụng trên điện thoại

Thế mạnh của RVC là sự kết hợp hệ thống quản lý trên nền tảngwebsite và triển khai ứng dụng trên mobile như IOS và Android giúp cho khảnăng tương tác với khách hàng tốt hơn thông qua các thiết bị smartphone.