QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

I. Các dịch vụ hiện cung cấp:

  • Internet băng rộng – FTTH
  • Internet kênh thuê riêng – ILL
  • Truyền số liệu  – Metronet

II. Quy chuẩn, tiêu chuẩn dịch vụ

III. Công bố chất lượng dịch vụ

IV. Báo cáo CLDV định kỳ

  1. Năm 2022
  2. Năm 2023
  3. Năm 2024

V. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

VI. Địa điểm tiếp nhận khiếu nại

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02873009579

Email: info@rvc.net.vn hoặc support@rvc.net.vn

VII. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ